Văn phòng

Hiển thị

16:45 - 17/09/2018

TUYỂN TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

Công ty cổ phần Cơ Khí và Xây Dựng Việt Nam đang cần tuyển trưởng phòng marketing. Hãy xem thông tin và tham gia ứng...

Xem thêm

16:39 - 17/09/2018

TUYỂN GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH

Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Việt Nam đang cần tuyển giám sát công trình. Hãy tham gia ứng tuyển...

Xem thêm

15:39 - 17/09/2018

TUYỂN TRỢ LÝ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Công ty cổ phần đầu tư Bắc Kỳ đang tuyển trợ lý chủ tịch hội đồng quản trị. Hãy đọc thông tin và tham gia ứng tuyển...

Xem thêm

10:29 - 06/09/2018

TUYỂN NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Công ty TNHH Sức Khoẻ Vàng đang cần tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng. Bạn đang ở Nha Trang và đang cần tìm...

Xem thêm

10:18 - 06/09/2018

TUYỂN NHÂN VIÊN MARKETING ONLINE (FACEBOOK)

Công ty TNHH Sức Khoẻ Vàng đang cần tuyển nhân viên facebook. Bạn ở Nha Trang và đang cần tìm một công việc phù...

Xem thêm

17:24 - 21/08/2018

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHÂN SỰ

Công ty ESP đang cần tuyển nhân viên nhân sự. Nếu bạn đang cần tìm một công việc thích hợp, hãy tham gia ứng tuyển...

Xem thêm

14:58 - 21/08/2018

WE ARE LOOKING FOR QUALITY ASSURANCE GTOKEN TEAM

PLAYFURY Vietnam Company is looking for QA GToken Team....

Xem thêm

14:09 - 21/08/2018

WE ARE LOOKING FOR SENIOR SERVER ENGINEER

Belive is in the process of developing a social application on mobile platforms Android and iOS. PLAYFURY VietNam Company are looking for senior server engineer....

Xem thêm

17:23 - 20/08/2018

WE ARE LOOKING FOR QUALITY ASSURANCE

Playfury VietNam Company is looking for QA....

Xem thêm

17:18 - 20/08/2018

WE ARE LOOKING FOR SENIOR ANDROID DEVELOPER

Core Skill Required:Kotlin, Android Studio, OOP design, Debugging, Web-api, Sockets, UI,UX, JSON, Material Design.

Xem thêm

17:06 - 20/08/2018

WE ARE LOOKING FOR SENIOR iOS DEVELOPER

Core Skill Required: Swift, XCode, OOP design, Debugging, Web-api, Sockets, UI,UX, JSON, Interface Builder, Auto Layout, Constraint.

Xem thêm

16:31 - 20/08/2018

WE ARE LOOKING FOR ANDROID DEVELOPER

We are looking for experienced native Android developers to design and code functional applications. As a developer at Play Fury, you’ll play an important role in the product...

Xem thêm