07 Báo cáo mà doanh nghiệp phải nộp vào dịp cuối năm

07 Báo cáo mà doanh nghiệp phải nộp vào dịp cuối năm

08:39 - 29/11/2019

Cuối năm đã đến, đây cũng là thời điểm bộ phận kế toán của doanh nghiệp hoạt động hết năng suất và "cực" nhất với đủ các loại báo cáo doanh nghiệp cần chuẩn bị.
 

Akrasia Hay Enkrateia – Bạn Là Ai
Tư duy sáng tạo – Kỹ năng cần thiết trong công việc
Bỗng một ngày thức dậy và trở thành sếp
Văn hóa tự học– Chìa khóa cho sự thành công bền vững của doanh nghiệp
Tuyệt chiêu giúp dân công sở chống lại cơn mệt mỏi buổi xế chiều

Để thuận tiện cho lưu trữ công việc và thực hiện đúng thời hạn nộp báo cáo, YGO VIETNAM trân trọng gửi đến quý doanh nghiệp 07 loại báo cáo tổng hợp mà doanh nghiệp phải nộp vào dịp cuối năm 2019 trong các lĩnh vực Kế toán – Lao động – Bảo hiểm.

 

báo cáo doanh nghiệp

 

I/ Kế toán      

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Doanh nghiệp sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ đều phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

Thời hạn nộp:

  • Báo cáo theo quý: Hạn chót nộp báo cáo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.
  • Báo cáo theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Lưu ý: Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0).

Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: Hàng quý, doanh nghiệp đang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân phải gửi báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, bao gồm cả trường hợp tự in và được cơ quan thuế cấp.

Hạn chót nộp báo cáo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

II/ Lao động

Báo cáo sử dụng lao động định kỳ hằng năm: Trước ngày 25/11 hằng năm, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình thay đổi về lao động đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp) nơi mình đặt trụ sở, chi nhánh và văn phòng đại diện.

Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động: Trước ngày 10/01 của năm sau, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Báo cáo y tế lao động: Trước ngày 10/01 năm liền sau, doanh nghiệp phải báo cáo về việc quản lý sức khỏe người lao động thuộc trách nhiệm quản lý của mình thông qua Báo cáo y tế lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm quyền biết.

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động: Trước ngày 10/01 của năm liền sau, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

III/ Bảo hiểm

Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Trước ngày 15/01 hằng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

YGO VIETNAM chúc quý doanh nghiệp thành công và phát triển một năm 2020 thật rực rỡ!

 

* Bài viết có sử dụng nguồn tư liệu trích dẫn từ Thư viện pháp luật